ยินดีตอนรับสู่ Hi Solar Energy

ช่วยคุณร่วมรักษ์โลกและประหยัดเงินในกระเป๋าคุณ

ยินดีตอนรับสู่ Hi Solar Energy

เราไม่ใช่แค่ช่วยคุณประหยัดค่าไฟฟ้าเท่านั้น หากคุณยังสามารถช่วยรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ทางเลือกใหม่ในการใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่มาพร้อมราคาแสนถูกซึ่งคุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีก ดังนั้นการลงทุนนี้จึงมีระยะเวลาการคืนทุนที่รวดเร็วอย่างยิ่ง เรามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีทางด้านการก่อสร้างและการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีเยี่ยมมากกว่า 10 ทีมทั่วประเทศไทย ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการกับบริษัทเรา เช่น BMW หน่วยงานรัฐท้องถิ่น และภาคธุรกิจเอกชนมากมาย ทั้งนี้หากลูกค้าสนใจรายการอ้างอิงผลงานที่ผ่านมา ทางบริษัทก็พร้อมยินดีเสมอ
ทุกผลงานการันตีคุณภาพ

ทั้งนี้ บริษัท Hi Solar Energy ไม่ได้จำกัดการบริการแค่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมการบริการทั่วทั้งทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย!

สนใจกรุณาติดต่อ

ภาษาไทย 0818531599 – 0858272506

ภาษาอังกฤษ 0860967072

ภาษาญี่ปุ่น 0933251618

รูปแบบของระบบของการติดตั้ง

แบบระบบออนกริด

คือ การใช้แผงโซล่าเซลล์เชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ให้กำเนิดไฟฟ้ารายใหญ่ อันได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์อื่นๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ระบบนี้มีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดและง่ายที่สุดในการติดตั้ง ปริมาณไฟฟ้าที่เกินมาสามารถถูกเก็บคืนไว้ในกริด ซึ่งช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมาก คุณจะสังเกตได้จากค่าไฟที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

แบบระบบออฟกริด

ระบบออฟกริด คือ ระบบแยกเดี่ยวที่ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบของผู้ให้กำเนิดไฟฟ้ารายใหญ่ นั่นคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง ระบบนี้เหมาะสำหรับสถานที่ห่างไกลหรือผู้ที่ต้องการแยกใช้ไฟฟ้าอิสระจากผู้ให้บริการท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับระบบนี้รวมทั้งการติดตั้งโดยทั่วไปจะสูงกว่าระบบการติดตั้งอื่นๆ เพราะต้องการแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ราคาอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพของแบตเตอรี่ที่ถูกติดตั้ง ระยะเวลาการเปลี่ยนอะไหล่อยู่ในช่วงระหว่าง 3 ถึง 10 ปี

แบบระบบไฮบริด

ระบบนี้เป็นการรวมของสองระบบที่กล่าวมาเข้าด้วยกัน นั่นคือ ระบบออนกริด (On Grid) และระบบออฟกริด (Off Grid) ราคาอยู่ช่วงระหว่างการติดตั้งของทั้งสองระบบ แต่แพงกว่าระบบออนกริดเล็กน้อย เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติมและเสริมแบตเตอรี่หรือตัวกำเนิดไฟฟ้าด้วย ไฟฟ้าที่ถูกผลิตเกินมาจะถูกทำการ เก็บประจุเข้าแบตเตอรี่ เพื่อไว้ใช้งานในช่วงกลางคืนซึ่งไม่มีแสงอาทิตย์ หรือเผื่อเกิดเหตุขัดข้องต่อกริดในบางกรณี

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวม

฿400.00

฿400 Add to cart

Testimonials

เซลล์แสงอาทิตย์ 100W

฿4,900.00

฿4,900 Add to cart